Disclaimer

Slaap.blog maakt gebruik van de volgende disclaimer. Door deze website, onze producten en/of onze e-cursus te gebruiken gaat u hiermee akkoord:

  • Slaap.blog zet zich vol passie in om haar lezers waardevolle informatie over het thema slapen te bieden. Uiteraard is elk mens verschillend en kunnen wij nooit garanderen dat elk advies voor iedereen dezelfde goede resultaten oplevert.
  • De informatie die wij geven is met grote zorgvuldigheid samengesteld. De auteur en de uitgever geven echter geen garanties voor de juistheid, volledigheid, waarheid of de toepasselijkheid van de inhoud van dit materiaal.
  • Het gebruik van producten van slaap.blog en het toepassen van de gegeven informatie is op eigen risico. Slaap.blog is in geen geval aansprakelijk voor welke schade dan ook die zou kunnen voortvloeien uit het gebruik hiervan. Dit omvat, maar is niet beperkt tot, incidentele schade, bijzondere schade en gevolgschade.
  • De informatie van Slaap.blog is niet door een officiële instantie goedgekeurd en dient dan ook niet zonder professioneel advies van dokter of arts aangenomen te worden.
  • De informatie van Slaap.blog is niet bedoeld om diagnoses te stellen en/of ziekten te genezen, te behandelen of te voorkomen. Wij adviseren je om bij aanhoudende en ernstige slaapproblemen altijd professionele hulp in te schakelen. Neem daarnaast altijd contact op met je dokter of arts voordat je significante wijzigingen aanbrengt in je leefwijze, bewegingspatroon en/of voedingspatroon.
  • Slaap.blog plaatst met zorg links naar externe informatie. Slaap.blog is echter niet aansprakelijk voor de content waar deze hyperlink naar verwijst.
  • Op de informatie van Slaap.blog is auteursrecht van toepassing, en alle rechten zijn voorbehouden. De inhoud mag zonder schriftelijke toestemming van Slaap.blog niet worden gekopieerd of gebruikt.